Sao không Windows?

Windows và Office chạy được, tại sao lo vậy?

Giới hạn

Mua một bản sao Windows hợp pháp thì mất nhiều tiền, nhưng bạn nhận được gì? Phần mềm Windows và Office được cấp phép, không phải được bán.

Bằng cách sử dụng những sản phẩm này, chúng ta phải đồng ý với một số sự hạn chế khắt khe. Đối với phần lớn giấy phép Windows, bạn không thể giữ phần mềm khi thay đổi phần cứng. Đôi khi bạn thậm chí không thể xoá bỏ phần mềm. Ai có quyền chạy phần mềm? Trên máy tính nào? Có quyền làm gì với nó? Một danh sách dài những hạn chế, và một số mục là sự lăng nhục.

Read more

Về sự chọn thì nghĩ sao?

Phần mềm không nên bị khoá.

Tại sao tài liệu Office khó xuất ra? Tại sao những định dạng thay đổi liên tục? Tại sao không thể ngay cả gỡ bỏ một số chương trình? Nếu bạn muốn có quyền chọn lựa, Microsoft có vẻ không dành cho bạn.

Read more

Không có mã nguồn

Mã nguồn của Windows và Office đều bị giấu kín, chẳng ai được phép hiểu chúng làm việc như thế nào.

Không có quyền xem xét mã nguồn (những chỉ dẫn điều khiển chương trình) thì không thể sửa lỗi hoặc kiểm tra sự riêng tư của bạn được bảo vệ không.

Hơn nữa, phần mềm cung cấp mã nguồn cũng an toàn chống vi-rút và phần mềm gián điệp, không cần mất thêm tiền để bảo vệ máy tính. Ngành kinh doanh phần mềm chống vi-rút, trong đó công ty Microsoft được rất nhiều tiền, thích bạn sử dụng Windows hơn.

Read more

Đấu tranh cho một xã hội tự do

A free society requires free software. Think of "free" as in freedom, not price: the freedoms to inspect, learn from, modify the software you use.

Máy tính được dùng để chia sẻ ý kiến, văn hoá và thông tin. Không có những quyền này cho phần mềm, chúng ta phải đối mặt với rủi ro mất quyền điều khiển những gì chúng ta chia sẻ.

Những điều trên đang diễn ra ngày nay. Từ kỹ thuật rõ ràng phiền toái như Digital Rights Management (DRM - quản lý quyền kỹ thuật số) đến kỹ thuật chắc chắn kinh khủng như Trusted Computing (điện toán « đáng tin »), khả năng tham gia văn hoá của mọi người đang bị đe dọa.

Nếu bạn phải từ bỏ quyền tự do sử dụng phần mềm, bạn có hài lòng không?

Read more

Many people find that Windows, an otherwise decent piece of software, withdraws so many rights from them, that it is not worth them using it. macOS is not much better, either.

If you find free software attractive, you might want to give GNU/Linux a try.