Xem thêm

Tài liệu lựa chọn trên Intenet.

Câu hỏi, trợ giúp và thiết bị

Cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam VnOSS

VnOSS được lập ra với mong muốn là nơi qui tụ các người Việt quan tâm đến phần mềm mã nguồn mở. VnOSS tạo ra một sân chơi bình đẳng và thân thiện cho tất cả mọi người, qua đó giúp đỡ lẫn nhau trong việc cài đặt và sử dụng OSS, quảng bá cho việc dùng phần mềm mã nguồn mở.

Linux Nạp Sẵn

A simple and clear selection of vendors selling computers pre-installed with GNU/Linux.

Tìm biết và đọc thêm

Sách nhỏ FLOSS

Một bản tóm tắt dễ hiểu và thú vị về khái niệm phần mềm tự do, «nguồn mở».

FSF

The Free Software Foundation defends and advocates the very concept of free software that gave birth to GNU/Linux.


Ghi chú : những liên kết này chỉ được đề nghi. Không phải thương mại.