Više

Odabrani sadržaji na Internetu.

Pitanja, pomoć i oprema

LinuxQuestions.org

Prijateljski forum za podršku novim i naprednim korisnicima slobodnog softvera.
Ako imate pitanje na koje mi nismo odgovorili, ovo je dobro mjesto za postaviti pitanje!

Predinstalirani Linux

A simple and clear selection of vendors selling computers pre-installed with GNU/Linux.

Naučite i pročitajte više

knjižica o slobodnom softveru

Kratak, zabavan način za pojašnjavanje ideja slobodnog softvera.

FSF

The Free Software Foundation defends and advocates the very concept of free software that gave birth to GNU/Linux.


Napomena: ovi linkovi su predloženi kao preporuka, i nisu komercijalne naravi.