• گنو/لینوکس را دریافت کنید!

  GNU/Linux is an alternative to Microsoft Windows and macOS. It is easy to use and gives more freedom to users. Anyone can install it: GNU/Linux is free as in freedom, and often available free of charge.

 • گنو/لینوکس چیست؟

  دربارهٔ سیستم‌عامل آزاد بیش‌تر بدانید

 • چرا ویندوز نه

  چرا باید از استفادهٔ ویندوز مایکروسافت پرهیز کنیم

 • مهاجرت به گنو/لینوکس

  Where to download and how to step into GNU/Linux