Περισσότερα

Επιλεγμένη ανάγνωση στο διαδίκτυο.

Ερωτήσεις, βοήθεια και εξοπλισμός

LinuxQuestions.org

Το ελεύθερο λογισμικό υποστηρίζει μορφές, για τους νεοφερμένους και προχωρημένους όμοιους χρήστες.
Εάν έχετε μια ερώτηση που δεν καλύψαμε, είναι ένα καλό μέρος για να ρωτήσετε!

Προ-φορτωμένο Linux

A simple and clear selection of vendors selling computers pre-installed with GNU/Linux.

Μάθετε και διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο ΕΛ/ΛΑΚ

Ένας σύντομος, διασκεδαστικός τρόπος για να διευκρινίσετε τις σκέψεις για ελεύθερο, libre, "ανοιχτό κώδικα" λογισμικό.

FSF

The Free Software Foundation defends and advocates the very concept of free software that gave birth to GNU/Linux.


Σημείωση: αυτές οι συνδέσεις προτείνονται ως σύσταση. Δεν είναι εμπορικές.