• tải GNU/Linux!

  GNU/Linux, hay đơn giản Linux, là một hệ thống thay thế Microsoft Windows. Linux rất dễ dùng và cấp mọi quyền cho người dùng. Mọi người dùng có quyền cài đặt nó: Linux cả hai miễn phí và tự do.

 • GNU/Linux là gì vậy?

  Tìm biết thêm về hệ điều hành tự do

 • Sao không Windows?

  Lý do nên tránh sử dụng MS Windows

 • Chuyển đổi sang Linux

  Đối với Linux có thể tải xuống đâu và bắt đầu sử dụng như thế nào